Prima » Cronica regiunilor » Corupția, una dintre cele mai mari probleme ale sistemului medical moldovenesc
imprimare
Corupția, una dintre cele mai mari probleme ale sistemului medical moldovenesc
19.12.2018      

Fenomenul corupției rămâne una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă sistemul medical moldovenesc. Este regretabil comportamentul unor medici care afectează imaginea sistemului și a întregii comunități medicale. Este vorba despre dosarele Tomograf, scandalul cu implicarea companiilor farmaceutice și prescrierea medicamentelor.

Reforma declarată la începutul anului a eșuat

Expertul Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, Ghenadie Țurcanu, susține că 2018 a fost un an în care s-a înregistrat eșecul pieței serviciilor de sănătate. Drept dovadă sunt campaniile de consultații medicale la nivel rural și cazurile de experiență negativă a multor pacienți cu serviciile de sănătate. Cazurile de corupție demonstrează că populația nu are parte de asistență medicală adecvată.

Ghenadie Țurcanu afirmă că în 2018 s-a produs cea mai mare greșeală în politicile de finanțare a sănătății, s-a revenit la vechiul mod de calculare a sumei transferurilor de la bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, pentru asigurarea persoanelor neangajate, ceea ce, în opinia sa, este un risc pentru succesul edificării unui sistem de sănătate centrat pe pacient.

Potrivit expertului, cu toate că anul 2018 a fost precedat de implementarea unui document de politici care a durat zece ani, obiectivele nu au fost atinse. Mortalitatea populației apte de muncă și cheltuielile private pentru sănătate rămân unele din cele mai înalte între state membre ale regiunii europene a OMS. Reforma serviciilor de sănătate declarată la începutul anului a eșuat. Ne-am ales cu o structură de servicii de sănătate publică nefuncțională, din cauza că reforma nu a fost discutată cu toți actorii din sistemul de sănătate, în special cu populația.

Reforma rețelei de spitale publice așa și nu a fost inițiată, aceasta rămâne neeficientă din punct de vedere economic, menționează Ghenadie Țurcanu. Inacțiunile guvernării se reflectă în calitatea joasă a serviciilor spitalicești, cu exod de personal calificat din spitale. Reglementările în organizarea structurală a activității medicilor de familie este doar unul din mai multe elemente necesare pentru o reformă de succes.

Ghenadie Țurcanu mai spune că politizarea excesivă a administrației publice reprezintă cel mai mare impediment în calea reformelor în sănătate din Republica Moldova. Autoritățile întreprind doar în perioada electorală acțiuni de majorare a salariilor, procurare de bunuri etc., dar nu folosesc suportul partidelor de la guvernare pentru a implementa reforme în sistemul de sănătate.

Expertul Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate mai spune că pășim în 2019 cu un deficit de 200 de milioane de lei la cheltuieli din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, iar Compania Națională de Asigurări în Medicină trebuie să-și asume mai multe riscuri în 2019. Și prestatorii de servicii medicale se pot confrunta cu riscuri legate de subcontractarea unor servicii. Totuși, anul 2019 poate fi un an care să aducă schimbări în sănătate. Un nou ciclu parlamentar de patru ani poate oferi stabilitate Guvernului și crea premise pentru implementarea reformelor în sănătate.

Este important ca Guvernul să promoveze agenda muncii decente

Expertul IDIS Viitorul, Mariana Iaţco, menționează că în domeniul muncii anul 2018 este caracterizat prin reforma privind reducerea organelor cu funcții de control. Expertul accentuează transferul de la Inspectoratul de Stat al Muncii a competențelor de control către alte zece autorități, modificări care însă nu au fost realizate în conformitate cu prevederile internaționale. S-a diminuat capacitatea funcțională a instituției și nu s-a asigurat potențialul siguranței ocupaționale în cele zece autorități care au preluat atribuțiile, ceea ce a compromis calitatea inspectării securității și sănătății în muncă. În primele trei luni ale anului au fost înregistrate aproape 100 de accidente la locul de muncă și nu au fost întocmite procese-verbale de cercetare a acestora.

Potrivit Marianei Iaţco, este important ca Guvernul să consolideze dialogul cu UE în vederea promovării agendei muncii decente ce ține de securitatea și sănătatea la locul de muncă, protecția socială, incluziunea socială etc, să contribuie la crearea unui număr mai mare de locuri de muncă, reducerea sărăciei, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții.

În domeniul protecției sociale, 2018 a generat mai multe probleme sociale, cum ar fi creșterea sărăciei, inegalităților de venituri, iregularități în acordarea prestațiilor și serviciilor sociale, care au afectat calitatea vieții diferitor categorii de populație, menționează Mariana Iaţco. Chiar dacă bugetele publice în domeniile sociale au crescut la capitolul cheltuieli, se constată că ele nu acoperă în egală măsură necesitățile de asistență socială, nu provoacă un impact real asupra bunăstării beneficiarilor plăților de asistență socială și serviciilor sociale.

Despre carențe, Mariana Iaţco spune că acestea există la funcționarea și aplicabilitatea sistemului de atribuire/transfer al competențelor între autoritățile centrale și locale. Nu este o claritate în ceea ce privește rolurile și funcțiile acestora, inclusiv mecanismele de exercitare a competențelor. Există restanțe privind corelarea cu resursele disponibile și cu capacitățile APL, ceea ce generează o prestație neuniformă de servicii sociale.

Potrivit expertei, autoritățile trebuie să continue politicile în reformarea rețelei de servicii sociale, prin standarde de calitate și de control, precum și raționalizarea costurilor serviciilor sociale. Este așteptată continuarea reformei de de-instituționalizare, prezența activă a sectorului privat în prestarea de servicii sociale diferitor beneficiari din țară, precum și o claritate în procedurile de prestare a serviciilor pentru categoriile defavorizate de populație.

Sursa: ipn.md

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
 
vizitatori: 1625963
 
top