Prima » Cronica regiunilor » Curtea de Conturi: Nereguli de peste 32 miliarde lei la Primăria Chișinău
imprimare
Curtea de Conturi: Nereguli de peste 32 miliarde lei la Primăria Chișinău
20.12.2018      

Bugetul municipiului Chișinău a fost auditat în premieră prin prisma standardelor unui audit financiar.

Probele de audit au fost colectate la Primărie și la peste 40 de entități municipale. 

„În pofida eforturilor depuse în vederea colectării probelor, echipa de audit nu a putut obține probe suficiente și adecvate, care ar confirma plenitudinea și veridicitatea datelor expuse în raportului financiar. Potrivit unor estimării indirecte, denaturările se ridică la 32,5 miliarde lei”, a declarat Rima Sciastlivîi, controlor superior de stat la Curtea de Conturi.

Auditorii au constatat inventarierea fragmentară a patrimoniului la nivelul unor entități, fără determinarea valorii juste a bunurilor. 

Deși Curtea de Conturi a recomandat, încă în 2012, întocmirea unui Registru al bunurilor imobile locative și nelocative proprietate a municipiului, un asemenea registru nu există. 

Agenția Servicii Publice a informat despre înregistrarea a 886 de bunuri imobile, pe când administrația publică locală deține informații despre existența a 1.595 de bunuri. Chiar și sediul Primăriei este înregistrat drept „construcție pentru cultură și agrement”, în calitate de proprietar fiind Republica Moldova, nu administrația locală. Nici construcțiile din patrimoniul național cultural „Porțile Sfinte” și „Clopotnița” din scuarul Catedralei nu au proprietari. Aceste construcții nu sunt înregistrate în evidența contabilă.

Și cu înregistrarea terenurilor proprietate municipală lucrurile nu stau bine. În lipsa unei inventarieri, auditul s-a bazat pe datele dării de seamă funciare, în care sunt raportate 7,8 mii de hectare de terenuri. 

Denaturările estimate sunt de 9,7 miliarde lei, autoritățile au folosit prețul normativ al pământului, mult mai mic decât prețul de piață. Nici spațiile verzi nu au fost evaluate și înregistrate corect în evidența contabilă. Auditul a estimat denaturări de 5,8 mlrd lei.

Nereguli au fost evidențiate și la înregistrare construcțiilor speciale, în sumă de 2,67 mlrd lei. Inclusiv drumuri, poduri, pasajele subterane, în valoare de 2,1 mld lei. Direcția transport public și căi de comunicație, încălcând principiile contabilității, a înregistrat lucrări de reparație, proiectare și amenajare a obiectelor de infrastructură tehnic-edilitară ca mijloace fixe separate, majorând valoarea contului respectiv cu 559 de milioane de lei. La fel, 17 drumuri de interes național rămân neînregistrate atât în evidența contabilă a Direcției, cât și a Primăriei municipiului Chișinău. Nu sunt înregistrare nici două pasaje subterane. Denaturări de circa 30 mln lei au fost atestate și la valoarea construcțiilor speciale, precum ar terenurile de joacă, platformele de colectare a deșeurilor.

Prezent la ședința Curții de Conturi, viceprimarul Nistor Grozavu a menționat că se lucrează asupra înlăturării neregulilor depistate. Au fost înregistrate bunurile municipale în trei sectoare din cele cinci ale municipiului. Ritmul lent al acestui proces a fost explicat implicit prin faptul că există diferențe între modul de înregistrare a bunurilor de către specialiștii municipali și cei din cadrul agențiilor guvernamentale. Potrivit lui Nistor Grozavu, cea mai gravă și deja veche problemă ține de netransmiterea de către diferite direcții municipale la balanța Primăriei mun. Chișinău a obiectivelor finalizate și nefinalizate. Ca urmare, situația cu aceste obiective nu se examinează nici de Consiliul municipal, nici de operatorii care le gestionează. Ei refuză luarea la balanță din cauza unor lacune, prefigurate pe parcursul exploatării, sau pentru că nu a fost definitivată construcția lor.

Sursa: ipn.md

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
 
vizitatori: 1625986
 
top