Prima » Cronica regiunilor » Cum diferă veniturile locuitorilor oraşelor şi satelor din Moldova?
imprimare
Cum diferă veniturile locuitorilor oraşelor şi satelor din Moldova?
20.12.2018      

Veniturile disponibile ale populației au constituit în medie pe o persoană 2412 lei pe lună, fiind în creștere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului 2017. 

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în termeni reali (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum), veniturile populației au înregistrat o creștere de 5,6%

Statistica oficială indică asupra faptului că veniturile provenite din salarii reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 45,1% din veniturile totale disponibile, contribuția acestora fiind în creștere față de trimestrul III 2017 cu 1,5 puncte procentuale. 

Prestaţiile sociale au alcătuit cea de-a două ca importanţă sursă de venituri, în structura de venituri în perioada iulie-septembrie, 2018, ponderea lor fiind de 25 la sută sau cu 0,8 p.p. mai puţin faţă de trimestrul III al anului 2017. 

Veniturile obținute din activitățile pe cont propriu au constituit 12,4% din veniturile totale ale populației, inclusiv 6,9% le reprezintă veniturile din activitatea individuală agricolă. 

O sursă importantă de formare a veniturilor rămîn a fi transferurile băneşti din afara ţării, media cărora a constituit 13,4% din totalul de venituri.  Potrivit statisticii oficiale, veniturile populaţiei urbane din Moldova, în trimestrul III al anului 2018, au fost în medie cu 687 lei sau de 1,3 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. 

Potrivit statisticii oficiale, veniturile populaţiei urbane din Moldova, în trimestrul III al anului 2018, au fost în medie cu 687 lei sau de 1,3 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. 

Sursa principală de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salarială, care reprezintă 59,4% din total venituri şi prestațiile sociale – 21,7%.

După cum indică BNS, populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora fiind de 19,9% faţă de 7,2% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind de 28,3%, comparativ cu 21,7% în mediul urban. 

În structura veniturilor disponibile ale populației predominante sînt veniturile băneşti – 91,8%, iar celor în natură le revine 8,2%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 2215 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 197 lei. Veniturile băneşti constituie 96,9% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în mediul rural ponderea acestora este de 86,6%.

Sursa: NOI.md


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
 
vizitatori: 1625983
 
top