Prima » Cronica regiunilor » În anul 2019, în Moldova, vor „zbura în sus” preţurile la carburanţi?
imprimare
În anul 2019, în Moldova, vor „zbura în sus” preţurile la carburanţi?
21.12.2018      

În Moldova, începînd cu anul 2019, Agenția Națională de Reglementare în Energetică nu va mai aproba prețurile maxime de vînzare cu amănuntul pentru produsele petroliere, iar stabilirea costului carburanţilor la stațiile PECO va reveni în competenţa operatorilor, ținînd cont de propriile costuri și aplicarea ratei de rentabilitate de cel mult 10%.

Aceste schimbări sînt prevăzute de amendamentele la Legea privind piața produselor petroliere, adoptată anterior de Parlament, care, după cum se preconizează, va intra în vigoare la 1 ianuarie, 2019.

Potrivit acestora, din lege vor fi excluse noțiunile de „Platts" și „marjă de tranzacționare specifică" - unul dintre principalele elemente constitutive, care era luat în calcul de autoritatea de reglementare la stabilirea prețurilor maxime cu amănuntul pentru benzină și motorină, precum și prețurile medii Platts pentru benzină, accize și cota TVA.

În același timp, amendamentele stipulează o nouă procedură de stabilire a prețurilor pentru produsele petroliere în conformitate cu noua Metodologie de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, pe care ANRE urmează să le elaboreze pînă la 1 martie, 2019, și care ar trebui să țină seama de faptul că, la fel ca şi pînă acum, prețurile cu amănuntul la principalele produse petroliere şi gazul lichefiat sînt stabilite și modificate numai pe baza costurilor ce ţin de vînzarea produselor corespunzătoare, în conformitate cu standardele naționale de evidenţă contabilă, inclusiv rata anuală de randament, prevăzută de metodologie, care nu depășește 10%.

ANRE va monitoriza respectarea metodologiei de către vînzătorii de principale produse petroliere şi gaz lichefiat, iar în caz de încălcare, autoritatea de reglementare va avea împuternicirea să decidă privind suspendarea licenței pentru o perioadă de 2 luni.

Autorii amendamentelor au declarat că modificările sînt dictate de imperfecțiunea actualului mecanism de stabilire a preţurilor la produsele petroliere, dar şi de disputele și procedurile judiciare cu autoritățile, care durează din luna iunie, curent, şi vizează transparența procesului de stabilire a prețurilor pentru principalele produse petroliere.

În opinia lor, revenirea la metodologia anterioară de determinare a preţurilor la produsele petroliere, care oferă operatorilor posibilitatea de a stabili de sine stătător prețuri care să țină seama de costuri și rata de rentabilitate de cel mult 10%, va avea un efect pozitiv asupra tuturor participanților la piață, acest mecanism fiind ușor aplicat și înțeles de toate părțile.

Sursa: NOI.md


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
 
vizitatori: 1625961
 
top