Prima » Cronica regiunilor » Ce va fi cu salariile în 2019: În scenariul pesimist salariul mediu brut va creşte cu doar 0,4%
imprimare
Ce va fi cu salariile în 2019: În scenariul pesimist salariul mediu brut va creşte cu doar 0,4%
25.12.2018      

În 2019 se va face simţit efectul trecerii la cota unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, care va avea un impact pozitiv asupra salariilor şi ocupării formale, se arată într-o prognoză Expert-Grup.

Potrivit analizei, în 2018, datorită creşterii veniturilor populaţiei cu 5,3%, consumul gospodăriilor va avansa cu 3,8%. Totodată experţii estimează că plăţile oferite de stat în cadrul programelor de protecţie socială vor avea un rol important în creşterea veniturilor.

Astfel, principalul factor care va contribui la creşterea venitului disponibil sunt veniturile din pensii, care vor creşte cu 8,3%. Veniturile salariale nete se vor majora mai lent, iar ritmul de creştere nu va depăşi 2%. De asemenea, o contribuţie importantă va veni din partea altor venituri, care vor creşte cu 5,7%.

Impactul cotei unice de impozitare a veniturilor 

În 2019. se va face simţit efectul trecerii la cota unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, care va avea un impact pozitiv asupra salariilor şi ocupării formale.

Datorită trecerii la cota unică salariile nete vor creşte cu ritmuri mai mari decât salariile brute. În scenariul pesimist salariul mediu brut va creşte cu 0,4%, iar salariul net cu 1,5% în expresie reală. În scenariul optimist salariul mediu brut se va majora cu 4,8%, iar salariul net cu 5,9%. Totodată, ocuparea informală se va reduce cu 0,4% în scenariul optimist şi cu 5,9% în scenariul optimist.

Un alt rezultat al introducerii impozitării în cotă unică se referă la creşterea inegalităţii, deoarece angajaţii cu salarii mai înalte vor beneficia de câştiguri mai mari.

Coeficientul Gini (un indicator al inegalităţi şi reprezentă disproporţia în distribuirea veniturilor. Indicatorul ia valori între 0 şi 100%. Cu cât coeficientul e mai scăzut, cu atât nivelul inegalităţii e mai mic), calculat în baza distribuţiei salariaţilor pe grupe după mărimea salariului are valoarea de 31% în cazul unui sistem de impozitare cu cotă unică şi 25% pentru impozitarea progresivă.

Reducerea cotei contribuţiei sociale datorată de angajator va influenţa majorarea ocupării şi ar putea determina creşterea veniturilor din proprietate a populaţiei.

Diminuarea presiunii asupra companiilor va dinamiza procesul investiţional, fapt ce va duce la creşterea ocupării cu 1,4-1,5% în 2019.

Totuşi, o parte din economiile obţinute de firme de pe urma reducerii cotei contribuţiilor sociale, ar putea fi distribuite sub formă de dividende, ceea ce va se va reflecta în majorarea veniturilor din proprietate a populaţiei. Cel mai probabil, acest fenomen se va putea observa deja în trimestrul 4 din 2018.

Rolul Guvernului în formarea veniturilor se va reduce

În 2019, pe fondul diminuării ritmurilor de creştere a veniturilor publice, statul va tempera majorările cheltuielilor de ordin social. Drept urmare, rolul Guvernului în formarea veniturilor gospodăriilor se va reduce. Conform scenariului negativ, pe parcursul anului 2019, din cauza reducerii în termeni reali a veniturilor bugetare, salariile din sectorul public vor fi menţinute doar în expresie nominală, iar majorarea pensiei în termeni reali va constitui 3,5%.

În scenariul optimist, salariile reale din sectorul bugetar vor spori cu peste 6%, însă din trimestrul III din 2019 ritmurile de creştere se vor tempera, iar pensiile se vor mări cu 4,9%. În pofida unor riscuri asociate unei eventuale înăspriri a politicii bugetare pentru anul 2019 anticipăm evoluţii ce vor contribui la creşterea nivelul de trai al populaţiei.

Conform scenariului pesimist, venitului disponibil al populaţiei va creşte cu 4,5%, iar consumul va avansa cu 4,3%. În scenariul optimist, majorarea venitului disponibil va constitui 6,3%, iar consumul gospodăriilor se va mări cu 5,6%.

Mai multe persoane angajate

Numărul populaţiei ocupate va continua să crească, fiind prognozată o creştere a ocupării formale, după o perioadă de stagnare. Conform scenariului optimist, numărul de persoane ocupate formal va demonstra o creştere importantă, ajungând la cifra de 830.000 angajaţi.

În scenariul pesimist, numărul persoanelor ocupate formal va fi de circa 800.000. Numărul relativ mare a persoanelor ocupate informal, în special a celor încadraţi în agricultură, indică spre o oportunitate pentru investitori şi companii, aceasta fiind evidenţă a disponibilităţii braţelor de muncă, se arată în analiza Expert-Grup.

Principalele riscuri la adresa prognozei: creşterea taxelor

După o perioadă de reducere a impozitelor, mărire a salariilor bugetare şi a prestaţiilor sociale, este posibilă o ajustare a politicii bugetare, funcţie de evoluţiile politice interne în 2019.

Statul va trebui să utilizeze mai econom resursele sale. Pe lângă reducerea cheltuielilor bugetare, o abordare mai austeră a politicilor bugetare ar putea implica şi majorarea unor impozite. Deşi scenariul pesimist prevede o reducerea a salariilor reale din sectorul bugetar şi temperarea ritmurilor de creştere a pensiilor, s-ar putea recurge şi la majorarea unor impozite indirecte, de exemplu TVA.

Majorarea impozitelor indirecte ar putea afecta negativ consumul gospodăriilor, astfel încât creşterea să fie mai mică decât evoluţia prognozată conform scenariului pesimist. Incertitudinea procesului investiţional ar putea avea o influenţă nefastă asupra ocupării.

Impactul alegerilor şi criza din sistemul social

Agiotajul politic din anul 2019 poate determina mediul de afaceri să rămână în expectativă pe parcursul întregului an, iar dinamica investiţională să fie mai lentă, chiar sub creşterea din prognoza pesimistă. Într-o asemenea situaţie am putea asista la evoluţii negative a ocupării forţei de muncă.

În cazul în care prognoza privind creşterea ocupării formale nu se adevereşte, Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) se va confrunta cu dificultăţi considerabile. Diminuarea contribuţiilor la BASS şi a impozitului pe venitul persoanelor fizice urmărea inclusiv scopul de a aduce în alb o parte din populaţia ocupată în sectorul formal.

În lipsa lărgirii bazei impozabile, încasările la BASS vor fi şi mai mici decât cele planificate, fiind nevoie de a compensa deficitul prin transferuri mai mari de la bugetul de stat, în detrimentul altor programe, mai susţin economiştii de la Expert-Grup.

Sursa: mold-street.com


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
 
vizitatori: 1927672
 
top