RSS
Prima » Cine suntem? » Valorile noastre
imprimare
Declaraţia de principii a Partidului Regiunilor din Moldova
Declaraţia de principii a Partidului Regiunilor din Moldova
Diversitate, unitate şi cooperare

În scopul consolidării societăţii moldoveneşti şi a prosperării Republicii Moldova, bazat pe sprijinul susţinătorilor săi, Partidul Regiunilor din Moldova îşi asumă responsabilitatea politică şi declară că în activitatea sa se va ghida de următoarele principii:

1. Europa - acasă

Partidul Regiunilor din Republica Moldova - este un partid de pragmatici. Ca scop principal  avem în vedere punerea în aplicare a principiilor europene ale democraţiei, a statului de drept, standarde de viaţă ridicate în interiorul ţării noastre, ţinând cont de valorile tradiţionale naţionale ale Republicii Moldova. De asemenea, considerăm că este necesar să se solicite adoptarea  regimului fără vize cu ţările europene, fără a intra în UE.

2. Politica internă

 Principalele priorităţi ale politicii interne ne propunem a fi bunăstarea şi prosperitatea poporului. Edificarea  unui stat social-orientat, în care să predomine egalitatea reală a cetăţenilor, protecţia intereselor fiecărui cetăţean.

3. Politica externă

PRM  sprijină administrarea unei politici externe, bazată pe nevoile interne şi pe protecţia  intereselor naţionale ale Republicii Moldova. Este extrem de important pentru Republica Moldova participarea sa activă în procesul de integrare economică în spaţiul Euro-Asiatic. Partidul Regiunilor din Moldova intenţionează să se integreze ca membru cu drepturi depline în aşa organizaţii, precum ar fi Uniunea Vamală, Spaţiu economic unic şi a Comunităţii Economice Eurasia. Noi, de asemenea, intenţionăm de a utiliza  cu avantaj  maxim pentru  ţara noastră acele preferinţe,  care sunt posibile, reeşind din vecinătatea cu ţările UE.  O altă direcţie este de a stabili legături cu ţările lumii Turcice

4.  Pentru neutralitate

Partidul Regiunilor din Republica Moldova  se opune aderării ţării la orice blocuri politico-militare şi consideră că este necesar pentru a păstra principiul constituţional de neutralitate.

5. Reintegrarea prin federalizare

Partidul Regiunilor din Republica Moldova  va căuta reintegrarea Moldovei şi Transnistriei. Noi credem că modelul federal al unui stat comun poate deveni baza de reunificare a ţării, şi va ţine cont de interesele populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului

6. Mai multe posibilităţi  pentru raioanele

PRM solicită realocarea a competenţelor administrative şi financiare între Administraţia centrală şi cea locală. Aceasta va permite comunităţilor locale să primească mai multe resurse financiare pentru dezvoltare şi mai mare capacitate administrativă pentru reforme social-economice în regiuni. Rezultatul final fiind o dezvoltare mai echilibrată a ţării, fără  decalajul actual între centru şi periferie.

7. Limba nostră cea  moldovenească

Limbă oficială de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească.  Aceasta este o poziţie constituţional consacrată, care trebuie să fie respectată de toţi cetăţenii  RM.

8.  Limba rusă - a doua limbă de stat


 Partidul Regiunilor pledează pentru a declara limba rusă ca a doua limbă oficială de stat. Noi credem că acest pas nu va reflecta doar interesele unui număr semnificativ de cetăţeni, ci va fi şi un pas important spre consolidarea societăţii şi spre reunificarea ţării. Cu toate acestea, PRM consideră că statul ar trebui să creeze condiţii şi oportunităţi de învăţare a acestei limbi.

9. Avem nevoie de istoria noastră

 Pentru Partidul Regiunilor din Republica Moldova este  incredibilă si umilitoare ideea că, în toate şcolile din Republica Moldova sub pretextul  de istorie naţională poate fi predată şi învăţată istoria poporului din ţara vecină. Mai mult decât atât, PRM sprijină dezvoltarea cursului, care ar preda istoria apariţiei şi dezvoltării pe teritoriul RM moderne a tuturor grupurilor etnice, precum şi obiectiv ar informa elevii cu privire la diversitatea culturală din ţara sa natală, care ar educa la generaţia mai tânără un sentiment de respect faţă de concetăţenii săi şi de mîndrie faţă de  bogăţia multinaţională a Patriei sale

10. Preşedintele trebuie să fie ales de popor

Partidul Regiunilor sprijină dezvoltarea unui model de guvernare parlamentar a R. Moldova cu împuternicirile largi ale Guvernului. Cu toate acestea, PRM consideră că preşedintele ar trebui să fie ales prin votul direct al poporului la fiecare 5 ani. Dezvoltarea unui astfel de sistem ar elimina premisele pentru apariţia crizei politice, similare cu aceea  cu care se confruntă Republica Moldova din anul 2009.

11.  Pentru a subordona pe parlamentari în interesele electoratului
 
  PRM susţine reforma sistemului electoral, conform căreia 50 de parlamentari vor fi aleşi de pe listele de partid, iar 51 de deputaţi  pe circumscripţii pe un termen de cinci ani. Această proporţie este destinată pentru a se asigura că funcţionarii aleşi vor fi mai subordonaţi intereselor electoratului. În acelaşi timp, exercitarea competenţelor autorităţilor locale, credem de asemenea că este necesar să crească până la 5 ani

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
 
Tel , Fax vizitatori: 1165102
 
top